Ẩm thực

Table d'hôtes du Vieux Logis (sur réservation uniquement)

Thể loại ẩm thực

  • Món Pháp

Không gian

  • Phù hợp với gia đình
  • Giản dị

Các chi tiết khác

  • Chỉ phục vụ khách đến nghỉ
  • Có thể đặt bàn trước